วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

"มารู้จักกับตำบลคุ้งน้ำวน"

ตำบลคุ้งน้ำวน เป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิมตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งได้เล่ากันต่อ ๆ มาว่าที่มีชื่อเรียกดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก แม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านตำบลบริเวณที่เว้าริมตลิ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “คุ้ง” สายน้ำที่ไหลเข้าไปในบริเวณนั้นจะมีลักษณะหมุนวนตามคุ้งต่าง ๆ ก่อนจะไหลออกและผ่านไป จึงตั้งชื่อตำบลว่า “คุ้งน้ำวน” โดยใช้เรียกชื่อลักษณะตามธรรมชาติให้สร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ และเป็นรูปตามลักษณะมองเห็นได้ในปัจจุบัน คุ้งน้ำวนจะอยู่บริเวณใต้วัดพิกุลเรียงและอยู่บริเวณเหนือวัดราชคามขึ้นไป
  • ตำบล คุ้งน้ำวนตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2454 (รศ.117) โดยมีราษฎรที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม เขมรลาวเดิม ซึ่งประวัติเขมรลาวเดิมมาจากคนเขมรและลาวที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยเป็นเวลา นานจนเป็นคนไทยโดยปริยาย โดยบุกป่าฝ่าดงเข้ามาจับจองหาที่ทำกินจนมาจับจองถางป่าทำไร่บริเวณคุ้งน้ำวน โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะปลูกพืช
  • .....ตำบลคุ้งน้ำวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นร่องสวน ติดแม่น้ำแม่กลอง มีพื้นที่ 9,375 ไร่
  • .....พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลคุ้งน้ำเป็นเป็นพื้นที่เกษตร เป็นดินร่วนปนดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน แต่เนื่องจากมีคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีน้ำเพียงพอในการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทั้งทำสวนไม้ยืนต้น โดยมีไม้มะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมา คือ กล้วย มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการทำสวนไม้ล้มลุกบางส่วน เช่น กล้วยไม้ แก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงปลาในกระชังและการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว รายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การผลิตกระบะมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้ การผลิตกระเป๋าหนัง การทำมะพร้าวขาว เป็นต้น

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหารครับ

    http://tymufc.fix.gs/index.php

    ตอบลบ

ยินดีต้อนรับสู่ เวปบล็อก นู๋กบ...