วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

"มารู้จักกับตำบลคุ้งน้ำวน"

ตำบลคุ้งน้ำวน เป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิมตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งได้เล่ากันต่อ ๆ มาว่าที่มีชื่อเรียกดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก แม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านตำบลบริเวณที่เว้าริมตลิ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “คุ้ง” สายน้ำที่ไหลเข้าไปในบริเวณนั้นจะมีลักษณะหมุนวนตามคุ้งต่าง ๆ ก่อนจะไหลออกและผ่านไป จึงตั้งชื่อตำบลว่า “คุ้งน้ำวน” โดยใช้เรียกชื่อลักษณะตามธรรมชาติให้สร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ และเป็นรูปตามลักษณะมองเห็นได้ในปัจจุบัน คุ้งน้ำวนจะอยู่บริเวณใต้วัดพิกุลเรียงและอยู่บริเวณเหนือวัดราชคามขึ้นไป
  • ตำบล คุ้งน้ำวนตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2454 (รศ.117) โดยมีราษฎรที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม เขมรลาวเดิม ซึ่งประวัติเขมรลาวเดิมมาจากคนเขมรและลาวที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยเป็นเวลา นานจนเป็นคนไทยโดยปริยาย โดยบุกป่าฝ่าดงเข้ามาจับจองหาที่ทำกินจนมาจับจองถางป่าทำไร่บริเวณคุ้งน้ำวน โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะปลูกพืช
  • .....ตำบลคุ้งน้ำวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นร่องสวน ติดแม่น้ำแม่กลอง มีพื้นที่ 9,375 ไร่
  • .....พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลคุ้งน้ำเป็นเป็นพื้นที่เกษตร เป็นดินร่วนปนดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน แต่เนื่องจากมีคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีน้ำเพียงพอในการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทั้งทำสวนไม้ยืนต้น โดยมีไม้มะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมา คือ กล้วย มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการทำสวนไม้ล้มลุกบางส่วน เช่น กล้วยไม้ แก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงปลาในกระชังและการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว รายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การผลิตกระบะมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้ การผลิตกระเป๋าหนัง การทำมะพร้าวขาว เป็นต้น

"วัดคุ้งกระถิน"

วัด คุ้งกระถิน ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่าก่อสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2409 มีโบสถ์สร้างจากไม้สักเครื่อบนปนไม้สำโรง ก่อผนังอิฐดินเผาตามฝีมือช่างชาวบ้าน แต่มีสภาพทรุดโทรมมากในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนกุฏิมีรูปหล่อหลวงพ่อม่วง อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกแห่งนี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ในทางเมตตา บนบานศาลกล่าว ประชาชนทั่วไปมักมาสักการะบูชา และมีพระเครื่องที่นักสะสมต่างแสวงหาเพราะเชื่อกันว่ามีคุณทางคงกระพันชาตรี

วัดคุ้งกระถิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง วัดเก่าแก่ที่มีอุโบสถวิหาร สร้างโดยได้รับมีอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีนเข้ามาปะปนอยู่มาก โดยอุโบสถที่วัดแห่งนี้มีหน้าบันสวยงามลักษณะสถาปัตยกรรมมีอิทธิพลจีน เช่นเดียวกับวัด คุ้งน้ำวน แต่มีรายละเอียดต่างไปที่หน้าบันประดับเป็นแจกันดอกไม้มีมังกรขนาบข้าง ลักษณะเช่นนี้จะพบเห็นได้ตามลวดลายที่ประดับที่สุสานชาวจีนที่นับถือคริสต์ ศาสนาที่สุสานบางนกแขวก ตามประวัติเชื่อว่าเป็นช่างชาวจีนจากแม่กลองมาซ่อมแซม มีจารึก ปีที่ซ่อมแซม พ.ศ. 2469 ที่เหนือประตูอุโบสถ ส่วนอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีนจะไม่ปรากฏว่า มีช่อฟ้าใบระกา ที่หน้าบันนั้นก็เป็นลายปูนปั้นพันธุ์พฤกษา ประดับเครื่องถ้วยจีนและศิลปะสถาปัตยกรรมก่อสร้างอุโบสถวัดคุ้งกระถิน ก็นับเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีอิทธิพลศิลปะจีน ซึ่งจะปรากฎพบตามวัดหลายแห่งตลอดลำน้ำแม่กลองและตามวัดริมคลองหลายแห่งใน ย่านฝั่งธนบุรีอีกด้วย

"วัดท่าสุวรรณ์"วัดท่าสุวรรณ ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน ประวัติการตั้งวัดท่าสุวรรณพอจักทราบได้จากหลักฐานรายงานขอรับพระราชทานวิสุ งคามสีมา วัดท่าสุวรรณเดิมชื่อ "วัดท่าทอง" ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2301 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ครองราชสมบัติ และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2340 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ส่วนประวัติรานละเอียดผู้สร้างวัดและความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด โดยเป็นวัดที่มีอุโบสถ (หลังเก่า) หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐฉาบปูน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัย ภายนอกมีเสมาเดี่ยวทำจากหินทรายสีแดงขนาดเล็ก เจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูน ย่อมุึมไม้สิบสองมีกำแพงล้อมรอบ
......ปัจจุบันวัดนี้ก็ได้รับการบูรณะเพิ่มขึ้นอีกมากแล้ว จึงได้มีการสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นมาอีกหลัง แต่ก็ยังคงรักษาโบสถ์และเจดีย์โบราณนี้ไว้จนปัจจุบัน วัดนี้เดิมทีก็อยู่ใกล้แม่น้ำแม่กลองอยู่แล้ว ทำให้บรรยากาศร่มรื่น น่าไปเที่ยวมาก แต่วัดดนี้ยังมีวจุดเด่นอีกอย่างที่สำคัญ คือที่ด้านตรงข้ามของวัด ข้ามไปอีกฝากของถนนจะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ ลักษณะสูงสง่า เป็นสีทองทั้งองค์ รายล้อมด้วยเทพปกครอง 2 องค์ และมังกรอีก 2 ตัวครับ สวยงามมาก
ยินดีต้อนรับสู่ เวปบล็อก นู๋กบ...