วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

"วัดจันทคาม"

วัด จันทคาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2490 ในเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่เศษ
....เดิมชื่อ "วัดจันทน์ท่าข้าม" เพราะที่ท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองมีต้นจันทน์ขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง และที่ท่าน้ำแห่งนี้แห่งนี้ใช้เป็นที่ข้ามวัวของชาวนาเพื่อไปยังฝั่งตะวัน ออกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมทีเดียวเขตตำบลคุ้งน้ำวนนี้เป็นที่นามาก่อน และเปลี่ยนแปลงมาทำสวนเตียน และสุดท้ายเปลี่ยนมาทำสวนปลูกมะพร้าว มะม่วง กล้วย จนเป็นหลักจนกระทั่งทุกวันนี้ เมื่อมีการก่อตั้งวัดขึ้นครั้งแรกเรียกว่า "วัดจันทน์ท่าข้าม" ภายหลังชื่อวัดนี้ได้เพี้ยนไปเป็น "วัดจันทคาม" จนกระทั่งทุกวันนี้

1 ความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่ เวปบล็อก นู๋กบ...