วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

"วัดโคกพิกุลเรียง"

วัดโคกพิกุลเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่เรียกว่าวัดโคกพิกุลเีัรียงเพราะมีโคกและมีต้นพิกุลปลูกเรียงกันจำนวน 3 ต้น ซึ่งชาวบ้านได้เรียกกันตามภูมิประเทศดังกล่าว มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 28 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา อายุของวัดประมาณ 100 ปีเศษ

1 ความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่ เวปบล็อก นู๋กบ...