วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

"วัดเหนือวน"

วัด เหนือวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัดเหนือวนเป็นวัดธรรมยุต เดิมชื่อ "วัดญาติปรีดาสัทธาอุดม" สำเร็จการก่อสร้างเป็นวัดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวคุ้งน้ำ วน ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส หวังปลูกฝังความวัฒนาถาวรของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ โดยมีชาวบ้านพร้อมใจกันสละที่ดินซึ่งต่างก็มีอยู่ในครอบครองของตนเองบ้าง ซื้อจากผู้อื่นบ้าง อันมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน รวมเป็นเนื้อที่ 7 ไร่เศษ เพื่อจะถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ แต่เนื้อที่เต็มไปด้วยป่าไผ่ และต้นไม้เบญจพรรณใหญ่น้อย พี่น้องชาวคุ้งน้ำวนจึงหาเวลาว่างจากการประกอบอาชีพไปถากถาง ขุดถาก ตัดทิ้ง และสุมไฟเผาให้โล่เตียน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในรางวงศ์จักรี
.... เมื่อได้ถากถางที่ซึ่งจะถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์นั้นเป็นเวลานานเกือบขวบปีก็ โล่เตียน จึงได้พากันลงทุนลงแรงสร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่ง หลังจากนั้น เมื่อเข้าปี พ.ศ. 2452 จึงได้เริ่มการก่อสร้างอุโบสถถาวร ทำการโบกปูนหุ้มอิฐเป็นพระอุโบสถถาวรต่อไป โดยการชักชวนลูกวัดทั้งพระเณร รวมทั้งประชาชนชาวบ้านให้ทำการเผาอิฐ ไสไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และขณะที่กำลังเริ่มสร้างพระอุโบสถขึ้นนั้น คล้ายเป็นศุภนิมิตรอันดียิ่งของวัดเหนือวน เลยให้ประจวบเหมาะกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้่าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาส ณ วัดสัตตนารถปริวัตร กำนัดรอดทราบความจึงเข้าเฝ้ากรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้รับพระราชทานอนุญาตวิสุงคามสีมา ภายในเวลาเพียง 14 วันเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ เวปบล็อก นู๋กบ...